Sports & Recreation

Indore Centre Badminton Tournament

Girls Single & Double Badminton
Category Winner Runner
Girls Doubles Ms. Priyanka Yadav
Ms. Sonia Kaushik
Ms. Pooja Jain
Ms. Monika Saxena
Girls singles Ms. Sonia Kaushik Ms. Indu Rajput
Men's Single & Double Badminton
Category Winner Runner
Men’s Doubles Mr. Akash Surampalli
Mr. Nishant Reddy
Dr. V. G. Sathe
Dr. Rajeev Rawat
Men’s singles Mr. Nishant Reddy Dr. Dileep Kumar

Indore Centre Volleyball Tournament

Winners Team
Ashish Upadhyay
Rajeev Bhagwat
R.J. Choudhary
Ramesh Babu
SS Thakur
Dileep Kumar
Shubham Dwivedi
Devendra Singh (Captain)
Runners Team
Sushil Kumar Sharma
Ravindra Bhimgade
Mohan Gangrade
Ziaul Haque
Layant Behra
Prabudhha Kumar Sharma
Vishnu Kaushal
Vinod Savaner (Captain)

Indore Centre Cricket Tournament

Winners Team
Hemant Singh Kunwar
Suman Karmakar
Rajeev Joshi
Shahid Jamal
Sharanjeet Singh
Sumesh Rana
Satish Yadav
Praveen Garg
Rajib B
Vivek Dwij
Mukesh Kumar D (Vice Captain)
Shailesh Kalal (Captain)
Runners Team
Binoy Krishna De
Shubho Saha
Sushil Kumar
Sumit Sarkar
Anup Bera
Manik Kuila
Shivam Rahore
Akash S
Saurav Baniya
D. Singh
Shivam Choudhary (Vice Captain)
Satyendra Singh (Captain)

Indore Centre Table Tennis Tournament

Girls Single & Double Table Tennis
Category Winner Runner
Girls Doubles Ms. Indu Rajput
Ms. Sonia Kaushik
Ms. Meenal Dhantewal
Ms. Monika Saxena
Girls singles Ms. Sonia Kaushik Ms. Indu Rajput
Men's Single & Double Table Tennis
Category Winner Runner
Men’s Doubles Mr. Bhushan Jain
Dr. Dileep Kumar
Mr. Arup Mondal
Dr. S. R. Barman
Men’s singles Mr. Arnold Joseph Mr. Shubam Dwivedi
© Copyright 2022 UGC-DAE CSR. All Rights Reserved